หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา 80 ปี
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่ ...
2018-11-24 18:19:27
กิจกรรม OPEN HOUSE ECON SSRU 2019
OPEN HOUSE ECON SSRU 2019  กิจกรรมเปิดบ้านเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้ ...
2018-11-24 18:09:38
นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกันอภิปาย “ระบบทุนนิยม”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันอภิปายเรื่อง “ระบบท ...
2018-11-10 19:04:19
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเชียร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมแสตนเชียร์เพื ...
2018-11-10 18:59:01
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง More ...
2018-11-10 18:44:56
การเตรียมงานกิจกรรม M-Science Sport Day
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมกันจัดทำฉากหลังแสตนเชียร์ เพื่อใ ...
2018-11-10 18:27:48
นักศึกษาประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมในงาน M-Science Sport Day
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเ ...
2018-11-10 18:17:19
ระบบทุนนิยม vs ระบบสังคมนิยม
วันที่ 10 ต.ค. 61 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก อ.นพดล ธนากิจบริสุทธิ์ มาบรรยายผ่านมุมมองทา ...
2018-11-05 16:15:21
นักศึกษาในที่ปรึกษาพบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อ.ดร.พิทยา กลองกระโทก พบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน ปัญห ...
2018-11-05 16:16:25
ข่าวย้อนหลัง