หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 14.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ นำโด ...
2020-12-21 09:20:13
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์ประ ...
2020-12-21 09:18:18
บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์"
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง 5630 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาเศร ...
2019-04-04 18:51:10
นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกันอภิปาย “ระบบทุนนิยม”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันอภิปายเรื่อง “ระบบท ...
2018-11-10 19:04:19
ข่าวย้อนหลัง