หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา 80 ปี
เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา 80 ปี

admin be
2018-11-24 18:19:27

เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา”ที่เป็นสถานบันการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษา และ คณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดโครงการ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์จากสิ่งรอบๆตัว ด้วยมุมมองการนำทฤษฎีจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในแบบนักเศรษฐศาสตร์ ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน โดยมีการจัดการแสดงในหัวเรื่องดังนี้ เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา   การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องตลาดทุนฯ และ THINKe(ng)conomics   ณ บริเวรลานกิจกรรม ใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำความรู้จากการศึกษาเศรษฐศาสตร์มาถ่ายทอด ประยุกต์ และบูรณาการใช้ในชีวิตการเรียน การประกอบอาชีพ และการดำเนินในชีวิตประจำวันในแบบนักเศรษฐศาสตร์ กับบุคคลที่เข้ามาร่วมงาน