หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ICMSIT 2019 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
ICMSIT 2019 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

admin be
2019-06-24 14:08:42


        On June 14, 2019, Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University oganized The 6th National and International Academic Conference, ICMSIT2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2019 Faculty of Management Science Rajabhat University, Bangkok, Thailand By being honored by Associate Professor Dr.Luedech Girdwichai, President of Suan Sunandha Rajabhat University Presided over the opening ceremony And Assistant Professor Dr. Prateep Wajeetongratana, Dean of the Faculty of Management Sciences, reported at the meeting room Faculty of Management Science.
         For organizing national and international academic conferences this year, the Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University has been organized for the sixth year, with the cooperation of both domestic and foreign higher education institutions to submit academic works and research results in various fields to participate in this event. Such as business administration group Communication Arts Group Innovation and technology group Which has been honored by experts from both domestic and international agencies to join as a research criticism committee For the selection of quality work and give suggestions to researchers participating in the presentation.