หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2020
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2020

admin be
2020-09-15 13:34:22


    นางสาวศศิประภา  ปภณธีร์ธนาภูมิ  (สตางค์)   นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น 2020  

     ขอเชิญประชาคมชาวสวนสุนันทาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องสตางค์ (ผู้เข้าประกวดหมายเลข MGKK 20 )   ในการประกวดรอบ Final Show  วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  นี้  ถ่ายทอดสดเวลา 20.00 น. ทาง Facebook Fanpage: Miss Grand Thailand จัดขึ้น ณ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น