หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่าย “จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง”
ค่าย “จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง”

admin be
2019-01-30 17:11:52

ระหว่างวันที่  25-27 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกค่าย "จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านหนองตอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักเรียน เช่น การแบ่งปันความรู้ การปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน การเล่นกีฬาและสันทานาการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และ บริจาคอุปกรณ์กีฬา ขณะเดียวกันการออกค่ายครั้งนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณที่พัก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น