หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม OPEN HOUSE ECON SSRU 2019
กิจกรรม OPEN HOUSE ECON SSRU 2019

admin be
2018-11-24 18:09:38

OPEN HOUSE ECON SSRU 2019  กิจกรรมเปิดบ้าน

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแนะนำหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์กับน้องๆมัธยมที่มาร่วมงานเพื่อพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562