หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ่าน สรุป และอภิปรายบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
อ่าน สรุป และอภิปรายบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

admin be
2018-11-02 13:33:39


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อ่าน สรุป และอภิปรายบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิชาสัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคารสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน 2018

Download