หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดาวเดือน
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดาวเดือน

admin be
2018-11-05 16:17:16

นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนในรอบความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ.2561


Download