หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

admin be
2018-11-05 16:16:04

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมประชุมพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับปรุงขึ้นใหม่ สด ๆ ร้อน ๆ  การประชุมจัดขึ้น 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา   หลังจากนี้หลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจด้วยจะมีรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่ทันสมัย น่าสนใจ ทันใช้ในปีการศึกษาใหม่ 2562  นี้แน่นอน


Download