หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาในที่ปรึกษาพบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน
นักศึกษาในที่ปรึกษาพบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน

admin be
2018-11-05 16:16:25

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อ.ดร.พิทยา กลองกระโทก พบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน ปัญหาต่างๆ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษา 1/2561


Download