หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมในงาน M-Science Sport Day
นักศึกษาประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมในงาน M-Science Sport Day

admin be
2018-11-10 18:17:19

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำกิจกรรมในงานกีฬาสีภายในคณะวิทยาการจัดการ (M-Science Sport Day)