หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

admin be
2018-11-10 18:41:23

อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสร์เข้าร่วมงาน International Conference Actual Economy: European Discourse on Global Challenges ณ ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561


Download