หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมงานกิจกรรม M-Science Sport Day
การเตรียมงานกิจกรรม M-Science Sport Day

admin be
2018-11-10 18:27:48

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมกันจัดทำฉากหลังแสตนเชียร์ เพื่อใช้ในงานกีฬาสีภายในคณะวิทยาการจัดการ (M-Science Sport Day)Download