หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเชียร์
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเชียร์

admin be
2018-11-10 18:59:01

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมแสตนเชียร์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในงานกีฬาสีภายใน คณะวิทยาการจัดการ (M-Science Sport Day)Download