หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกันอภิปาย “ระบบทุนนิยม”
นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกันอภิปาย “ระบบทุนนิยม”

admin be
2018-11-10 19:04:19

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันอภิปายเรื่อง “ระบบทุนนิยม” ในวิชาประวัติลัทธิเศรษฐกิจ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแลกเปลี่ยนความรู้และถกปัญหาต่างๆ ในเรื่องของระบบทุนนิยม กับประเด็นต่างๆ เช่น  ทุนนิยมคืออะไร มีต้นกำเนิดจากที่ไหน  ทุนนิยมทุกที่เหมือนกันหรือแตกกต่างกันอย่างไร ทุนนิยมจะกลายเป็นทุนนิยมระดับโลกหรือไม่ และ ทุนนิยมเอาตัวรอดจากวิกฤตอย่างไร ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพียงDownload