หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018

admin be
2018-12-12 13:36:55


     นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Missteen Universe 2018 และรางวัลขวัญใจ Club Model ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง  เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา