หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้บริหาร วจก. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

admin be
2019-03-20 09:32:06


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวเปิดประชุมฯพร้อมบรรยายพิเศษ โดยการจัดประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี