หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก.ประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1
วจก.ประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1

admin be
2019-09-12 10:07:03

        เมื่อเร็วๆนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS)   จัดประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1 ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งยังคงเน้นในด้านของคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และบทความที่รับเข้าตีพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินตนเองและคัดเลือกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว เพื่อเข้ารับการตรวจโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)